GAZETA PRAWNA – Czy z założeniem PPE naprawdę warto się spieszyć?

Opublikowane w Bez kategorii

Z godnie z treścią projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ogłoszonego 15 lutego 2018 r., przepisów ustawy nie stosuje się w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi pracowniczy program emerytalny i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Przepis ten wydaje się jednoznaczny, gdyż wprowadza zasadę, zgodnie z którą każdy podmiot zatrudniający, który będzie legitymował się prowadzeniem PPE z odprowadzaną składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, zostanie zwolniony z obowiązku tworzenia PPK. Proste. Jednakże w treści uzasadnienia do projektu ustawy zamieszczonego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji znajdujemy stwierdzenie, że „obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie będzie odnosił się do pracowników podmiotu zatrudniającego, który prowadzi pracowniczy program emerytalny w dniu wejścia w życie ustawy i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia”.

A zatem treść uzasadnienia znacząco różni się od treści przepisu. Gdyby bowiem trzymać się treści uzasadnienia, to – po pierwsze – wedle jego brzmienia pracodawcy będą zwolnieni wyłącznie z obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK (które to zawierane są przez pracodawcę z usługodawcą, tj. funduszem inwestycyjnym, w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK – pracownika, zleceniobiorcy etc.), nie zaś z obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK (te zawierane są z wybranym funduszem inwestycyjnym chronologicznie jako pierwsze). Druga rozbieżność to kwestia czasu, w którym założenie PPE zwalnia z obowiązku tworzenia PPK. Wedle uzasadnienia powinno to nastąpić do dnia wejścia w życie ustawy o PPK – co pewnie będzie miało miejsce w połowie 2018 r. Natomiast z przepisu projektu takie ograniczenie czasowe nie wynika. Zgodnie z art. 13 projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z obowiązku tworzenia PPK będzie zwalniało PPE o składce co najmniej 3,5 proc. utworzone w każdym czasie. A więc także po wejściu w życie ustawy o PPK.

 

Przeczytaj cały artykuł…