Zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Kancelarii

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii, 1 lutego 2018 roku wprowadzona została nowa wewnętrzna struktura organizacyjna, której celem jest sprawniejsza wymiana wiedzy i doświadczeń, a także odpowiednie wykorzystanie wewnętrznego potencjału firmy.

Wprowadzenie nowej wewnętrznej struktury organizacyjnej wiąże się z powstaniem czterech działów, zarządzanych przez wspólników Kancelarii:

  • Działu Zbiorowego Prawa Pracy
  • Działu Postępowań Sądowych
  • Działu Klientów Międzynarodowych
  • Działu Produktów Emerytalnych

Nad harmonijną pracą wszystkich zespołów czuwa założyciel Kancelarii, dr Marcin Wojewódka.

Zapewniamy, że zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Kancelarii pozytywnie wpłyną na poziom obsługi dotychczasowych i przyszłych Klientów. Dla komfortu naszych Klientów, nie ulegną zmianie radcy prawni dotychczas dedykowani do obsługi konkretnej Spółki.

Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. to warszawska Kancelaria Prawa Pracy, specjalizująca się w pomocy pracodawcom w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności świadczeń emerytalnych. Na rynku doradztwa prawnego działa w różnych formach organizacyjnych od 2004 roku.

Wyrażamy przekonanie, że nowa wewnętrzna struktura organizacyjna Kancelarii pozwoli na ciągłe doskonalenie pomocy świadczonej przez radców prawnych Kancelarii, a określone specjalizacje umożliwią jej świadczenie na jeszcze wyższym poziomie.