Dr Marcin Wojewódka panelistą podczas Konferencji Inwestycyjnej IPOPEMA TFI

Opublikowane w Aktualności
8 lutego 2018 roku, podczas Konferencji Inwestycyjnej IPOPEMA TFI, dr Marcin Wojewódka weźmie udział w panelu dyskusyjnym poruszającym problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych.