Warsztat – Pracownicze Plany Kapitałowe – wyzwania dla pracodawców

Opublikowane w Aktualności

14 lutego 2018 roku Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zorganizuje warsztat, poruszający kwestię PPK z perspektywy pracodawców. 

Agenda Warsztatu:

Sesja I

 • System emerytalny – stan obecny i czekające nas wyzwania.
 • Program Budowy Kapitału, czyli nowe wyzwania dla pracodawcy w systemie emerytalnym.
 • Czego pracodawcy mogą się spodziewać po wprowadzeniu PPK?
 • Rola związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych.
 • Co PPK oznacza dla pracodawców (skutki finansowe, organizacyjne oraz administracyjne).

Sesja II

 • Zasilenia do PPK (składki, opłata powitalna, dopłaty roczne).
 • Schemat prawny PPK i obowiązki związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (wybór instytucji finansowej, umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, zmiany podmiotu zarządzającego gromadzonymi środkami).
 • Obowiązki pracodawców związane z zarządzaniem pracowniczymi planami kapitałowymi.
 • Co się dzieje ze środkami wpłacanymi do PPK?
 • Nadzór państwa nad tworzeniem i zarządzaniem PPK – co czeka pracodawcę?

Sesja III

 • Ryzyka prawne dla pracodawców związane z PPK (roszczenia pracowników, roszczenia instytucji finansowych, sankcje administracyjne, sankcje karne).
 • Obowiązki pracodawców związane z wypłacaniem środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Relacja między PPK a PPE.
 • Podsumowanie.
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Kliknij, by zarejestrować się na warsztat