Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy nawiązała współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy podpisała porozumienie o współpracy w ramach Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem porozumienia jest współpraca w realizacji projektów naukowo-badawczych, rozwój potencjału stron, opracowywanie wspólnych ekspertyz oraz wzrost jakości kształcenia.

Rada Biznesu stanowi nową inicjatywę, której celem jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu. Koncepcja Rady Biznesu opiera się na konstatacji, iż dynamiczny rozwój gospodarki obserwowany jest w środowisku sprzyjającym synergii wiedzy i doświadczenia praktycznego.

Członkostwo w Radzie umożliwia osiągnięcie wspólnych korzyści, wynikających ze współpracy. Członkowie Rady mają wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłych absolwentów, a także doskonalenie oferty dydaktycznej, poprzez uczestnictwo w tworzeniu programów kształcenia. Z punktu widzenia pracodawców nie mniej istotny jest dostęp do studentów, realizowany m. in. w formie warsztatów, akademii, a nawet zajęć dydaktycznych. Uczestnictwo w Radzie stwarza również możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych, a także dostęp do prestiżowej oferty studiów podyplomowych. Obszar współdziałania obejmuje ponadto badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, konferencje naukowe czy też realizację ekspertyz.