Raport Instytutu Emerytalnego – Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?

Opublikowane w Aktualności

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu Raport pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? Postulaty de lege ferenda z różnych perspektyw nad projektowaną formą dodatkowego oszczędzania na emeryturę”, przygotowany przez związany z Kancelarią Instytut Emerytalny.

Raport został przygotowany przez dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódkę. Opracowanie ma stanowić zaproszenie do dyskusji nad wybranymi kwestiami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych, które będą jednym z najważniejszych tematów w nadchodzącym 2018 roku.

Dokument raportu znajdą też Państwo też na stronie, http://www.instytutemerytalny.pl/najnowszy-raport-ekspertow-ie-pracownicze-plany-kapitalowe-szansa-czy-miraz/, na której będą publikowane w przyszłości jego uzupełnienia oraz nowe informacje o PPK.

Już teraz zapraszamy do dyskusji oraz przesyłania pytań, uwag i spostrzeżeń na temat PPK na adres biuro@instytutemerytalny.pl. Jednocześnie informujemy, że Instytut planuje opublikowanie szczegółowego raportu dotyczącego konstrukcji planowanych PPK w pierwszej połowie 2018 roku.

Wyrażamy zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie raportu w części lub całości, z zastrzeżeniem wskazania źródła.  

POBIERZ RAPORT