Dr Marcin Wojewódka prelegentem podczas konferencji Business Centre Club i Mentor S.A.

Opublikowane w Aktualności

7 grudnia 2017 roku Business Centre Club i Mentor S.A. zaprosiły na konferencję  Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązek czy przywilej? Jak pracodawca powinien przygotować się do zmian w systemie emerytalnym?".

Zgodnie z definicją Polskiego Funduszu Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, którego podstawowym celem jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego Polakom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych”. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada, że od stycznia 2019 r. ponad 11 milionów pracujących Polaków ma być objętych systemem PPK.   

Konferencję rozpoczął dr Marcin Wojewódka, który poprowadził prezentację porównującą Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne. Po jej zakończeniu rozpoczęto dyskusję panelową w zakresie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na przyszłe emerytury, gospodarkę, biznes, warszawską giełdę. Prelegentami byli: prof. dr hab. Marek Góra – Szkoła Główna Handlowa, dr Wojciech Nagel – Prezes Rady Giełd, minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Moderatorem panelu była Dorota Dula – dyrektor Biura Planów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A.

W dalszej części konferencji dr Marcin Wojewódka oraz Dorota Dula – dyrektor Biura Planów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A. omówili szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania PPK.

Konferencję zakończył panel pracodawców Na koniec odbył się panel „PPE jako benefit", podczas którego pracodawcy podzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.