EKSPERCI INSTYTUTU EMERYTALNEGO POPROWADZILI SZKOLENIE DLA IZFIA Z ZAKRESU PPK

Opublikowane w Aktualności

W dniu 20 listopada 2017 r. eksperci Instytutu Emerytalnego dr Marcin Wojewódka oraz mec. Adrian Prusik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. przeprowadzili we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami szkolenie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak się przygotować?”

Adresatami szkolenia były Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, pracownicy TFI, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

W dniu 7 listopada 2017 roku zostały ogłoszone przez Ministerstwo Finansów założenia projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Planowane jest, że w 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).  Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone już na początku 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Mimo, że nadal oczekujemy na opublikowanie projektu stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym, to można już dzisiaj rozmawiać o pewnych szczegółowych rozwiązaniach. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zmiany PPK. Szczególnie, że utworzenie przez przyszłych zarządzających produktów pod oferowanie PPK może zająć kilka miesięcy.

Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.

Więcej informacji: www.izfa.pl