Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe wyzwania dla pracodawców od 2018 roku

Opublikowane w Aktualności

Zgodnie z wiedzą publicznie dostępną istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Mają być one prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektem stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zasady PPK. Założenia projektu zakładają jednakże obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś zapraszamy Państwa na warsztat prowadzony przez ekspertów z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, którego program w sposób syntetyczny przedstawi podstawowe założenia dotychczas funkcjonujących programów versus nowe rozwiązania emerytalne.

 

PROGRAM

09.00 – 11.00 I Sesja

 • »III filar emerytalny – stan obecny;
 • »Program Budowy Kapitału – oczekiwania i nowa rola pracodawców w systemie emerytalnym;
 • »Czego pracodawcy mogą się spodziewać po wprowadzeniu PPK?
 • »Jak inwestowane są środki wpłacane do PPK?
 • »Co PPK oznacza dla pracodawców (skutki finansowe, organizacyjne oraz administracyjne). 
 • »Zachęty podatkowe dla pracodawców przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPK;
 • »Relacja między PPK a PPE;

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 – 13.15 – II Sesja

 • »Schemat prawny PPK;
 • »Zasilenia do PPK (składki, opłata powitalna, dopłaty roczne)
 • »Obowiązki pracodawców związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (wybór instytucji finansowej, umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, zmiany podmiotu zarządzającego gromadzonymi środkami);
 • »Rola związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych;
 • »Obowiązki pracodawców związane z zarządzaniem pracowniczymi planami kapitałowymi (obowiązki wobec pracowników, obowiązki wobec instytucji finansowej, obowiązki wobec państwa);
 • » Składanie oświadczeń woli przez pracowników w PPK

13.15 – 14.00 – przerwa na obiad
14.00 – 15.00 III Sesja

 • »Nadzór państwa nad pracowniczymi planami kapitałowymi – co czeka pracodawcę?
 • »Ryzyka prawne dla pracodawców związane z PPK (roszczenia pracowników, roszczenia instytucji finansowych, sankcje administracyjne, sankcje karne);
 • »Obowiązki pracodawców związane z wypłacaniem środków z pracowniczych planów kapitałowych;
 • »Podsumowanie

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WARSZTAT, KLIKNIJ TUTAJ