GAZETA PRAWNA – Likwidacja stanowiska w okresie czasowego przeniesienia

Opublikowane w Bez kategorii

Firma zatrudnia pracownicę jako starszego specjalistę ds. HR. W czerwcu zawarto z nią czasowy aneks do umowy zmieniający jej stanowisko pracy do 31 grudnia tego roku. W lipcu zarząd spółki podjął decyzję o likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. HR i zwolnieniu pracownicy. Obowiązuje ją miesięczny okres wypowiedzenia. Czy można wręczyć jej wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji konkretnego etatu w okresie, kiedy zajmuje ona czasowo inne stanowisko?

Izabela Zawacka: Przyczyna wypowiedzenia umowy musi być zasadna oraz prawdziwa, tj. odpowiadać stanowi faktycznemu. Wymówienie nie musi zbiegać się w czasie z likwidacją stanowiska, jeżeli jest ona na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania (wyrok SN z 3 września 2013 r., sygn. akt I PK 41/13). Musi być to jednak stanowisko, które pracownik faktycznie zajmuje, a nie które będzie zajmował w przyszłości, nawet jeżeli co do tego faktu strony nie mają wątpliwości (np. na skutek zawartego aneksu).

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…