GAZETA PRAWNA – Społeczny inspektor chroniony od momentu wyboru

Opublikowane w Bez kategorii

Kiedy rozpoczyna się ochrona zatrudnienia społecznego inspektora pracy? Czy pracodawca musi uzyskać zgodę organizacji związkowej na jego zwolnienie także w przypadku zdarzeń zaistniałych przed uzyskaniem mandatu do pełnienia wspomnianej funkcji?

Firma nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne. W takim wypadku rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Tak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 567).

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…