RZECZPOSPOLITA – Skazany związkowiec bez ochrony

Opublikowane w Bez kategorii

Nie narusza prawa wypowiedzenie umowy o pracę lekarzowi, który został skazany za popełnienie szeregu przestępstw umyślnych na szkodę pacjentów. W takim przypadku przyznanie ochrony związkowej byłoby sprzeczne z jej celem, a powołanie się na tę ochronę przez działacza związkowego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2017 r. (I PK 142/16).

W tej sprawie sąd rejonowy oddalił powództwo, a sąd okręgowy oddalił apelację złożoną przez powoda. Przedmiotem postępowania było roszczenie o przywrócenie do pracy w pozwanym szpitalu, ze względu na wypowiedzenie umowy o pracę dokonane 17 czerwca 2013 r. powodowi, który był lekarzem i jednocześnie ordynatorem oddziału, z powołaniem się na skazanie go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, stypizowane w art. 286 § 1 oraz art. 271 § 3 k.k., co uniemożliwiało zatrudnianie go na stanowisku ordynatora oddziału.

Powód otrzymał wypowiedzenie umowy pierwszego dnia pracy po prawomocnym przywróceniu go do pracy wyrokiem z 23 maja 2013 r. Sąd uwzględnił jego odwołanie od rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym w dniu 17 maja 2010 r. z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…