GAZETA PRAWNA – Doradcy i asystenci na zleceniach? Zdania są podzielone

Opublikowane w Bez kategorii

PROBLEM: Projekt zmian w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902), przewidujący likwidację stanowisk doradczych i asystenckich w samorządach, ma za sobą krótką, ale burzliwą drogę. Już dwukrotnie Sejm rozpatrywał wnioski o jego odrzucenie, jednak ostatecznie wszystko wskazuje na to, że zostanie uchwalony.

Legislacyjne usunięcie stanowisk doradców i asystentów niekoniecznie musi jednak oznaczać masowe zwolnienia. Osoby zatrudnione dotychczas w gabinetach politycznych można zatrzymać. Teoretycznie do wyboru są trzy rozwiązania: przesunięcia między stanowiskami, angaż po postępowaniu konkursowym oraz zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej. Szczególne wątpliwości budzi zastosowanie tego ostatniego. Czy w tej wyjątkowej sytuacji można zastąpić umowę o pracę kontraktem cywilnoprawnym, zwłaszcza przy zachowaniu tego samego zakresu obowiązków?

Izabela Zawacka radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy: Biorąc pod uwagę cel zmian (oszczędności), a także to, że zatrudnianie pracowników samorządowych jest regulowane (tj. zasady i formy prawne tego zatrudnienia podlegają ściśle przepisom ustawy), wprowadzenie jakichkolwiek innych form zatrudnienia (np. umowy-zlecenia) przy zachowaniu dotychczasowego zakresu czynności właściwych dla likwidowanych stanowisk wydaje się niewskazane. Mogłoby to być potraktowane nie tylko jako obejście przepisów ustawy, lecz także jako ich naruszenie. Co ważne, w momencie wejścia w życie nowelizacji stosunki pracy tych osób ulegną rozwiązaniu, a to oznacza, że nie będą oni już z tym dniem podlegali pod przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, np. w zakresie jej art. 23. Zgodnie z tym przepisem w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku. Chcąc zachować doświadczonego pracownika w strukturach jednostki samorządowej, należałoby zatem podjąć w stosunku do niego czynności kadrowe przed wejściem w życie ustawy, a więc kiedy trwa jeszcze jego stosunek pracy, np. dokonać awansu wewnętrznego (art. 20 ustawy).

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…