RZECZPOSPOLITA – Minimalne odszkodowanie za lojalność z pominięciem czasu choroby

Opublikowane w Bez kategorii

Do czasu odpowiadającego okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 1012 § 3 kodeksu pracy, nie wlicza się okresów, gdy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, ale pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa.

Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lutego 2017 r. (II PK 355/15).

W sprawie stanowiącej podstawę zapadłego wyroku powódka była pracownikiem pozwanej spółki od 24 stycznia 2000 r. do 20 lutego 2012 r. W związku z łączącą strony umową o pracę zawarta została umowa o zakazie konkurencji. Na jej podstawie powódka zobowiązała się powstrzymywać od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy przez rok od ustania stosunku pracy w zamian za comiesięczne odszkodowanie w wysokości 25 proc. jej wynagrodzenia.

Od 29 lipca 2009 r. powódka, oprócz wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2250 zł brutto miesięcznie, uprawniona była do otrzymywania dodatkowych składników wynagrodzenia uzależnionych od efektów jej pracy. W ostatnim roku zatrudnienia u strony pozwanej, tj. od 20 lutego 2011 r. do 20 lutego 2012 r. nie świadczyła pracy w związku z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, niezdolnością do pracy wskutek choroby i koniecznością sprawowania osobistej opieki na dzieckiem.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…