Dr Marcin Wojewódka zrezygnował z funkcji Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opublikowane w Aktualności

W nawiązaniu do doniesień medialnych informujemy, iż 8 czerwca 2017 roku mec. Marcin Wojewódka złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w konsekwencji czego w dniu 13 czerwca 2017 został odwołany przez Radę Nadzorczą.

Przyczyną tej decyzji są nowe wyzwania zawodowe, w tym powrót do aktywnego zarządzania Kancelarią Wojewódka i Wspólnicy oraz zbliżające się zmiany w systemie emerytalnym, w szczególności w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w postaci wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, które docelowo mają objąć wszystkich pracodawców. O zmianach tych oraz związanych z nimi konsekwencjach dla pracodawców informujemy Państwa na bieżąco.

W związku z dynamicznym rozwojem będziemy wzmacniać zespół Kancelarii celem odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi. Mec. Marcin Wojewódka wznowi swoją aktywną działalność w Kancelarii już pod koniec czerwca 2017 roku.