GAZETA PRAWNA – Zwolnienie ze świadczenia pracy przy każdym wypowiedzeniu

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Czy firma może go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy? Czy to zwolnienie musi obejmować cały okres wymówienia?

Izabela Zawacka: Pracodawca ma prawo zwolnić zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W tym czasie podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 362 kodeksu pracy obowiązujący od 22 lutego 2016 r.). W praktyce stosowania tej regulacji pojawiły się wątpliwości, czy wspomniane zwolnienie dotyczy każdego przypadku wymówienia (w szczególności w sytuacji, gdy z inicjatywą rozwiązania umowy występuje pracownik). Nie było też jasne, czy musi ono obejmować cały okres wypowiedzenia. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy, stwierdzając, że na podstawie art. 362 k.p. zwolnienie może dotyczyć każdego rodzaju umowy oraz całego okresu wypowiedzenia lub jego części, stosownie do potrzeb pracodawcy (wyrok z 3 lutego 2016 r.; sygn. akt II PK 339/14).

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…