RZECZPOSPOLITA – Czy błąd ZUS pozbawia prawa do renty rodzinnej

Opublikowane w Bez kategorii

Uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty rodzinnej po osobie, która w chwili śmierci – mimo niespełniania warunków – miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek błędu organu rentowego.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 11 października 2016 r. (I UK 354/15).

Organ rentowy przyznał kobiecie prawo do emerytury w związku z uprawnieniami do wcześniejszej emerytury. W tej decyzji ZUS błędnie ustalił okres składkowy i nieskładkowy. Świadczenie emerytalne było wypłacane do dnia śmierci. Po tym dniu córka ubezpieczonej złożyła wniosek o rentę rodzinną po zmarłej matce. Jednak ZUS uznał, że matka nie spełniała warunków do nabycia uprawnień emerytalnych. Zaskarżoną decyzją odmówił córce prawa do renty rodzinnej. Od tej decyzji złożono odwołanie.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…