GAZETA PRAWNA – Porozumienie nie zawsze pozbawia roszczeń

Opublikowane w Bez kategorii

Czy pracownik może dochodzić od firmy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli w porozumieniu rozwiązującym umowę strony zobowiązały się nie dochodzić innych roszczeń ze stosunku pracy?

Adrian Prusik: W praktyce porozumienia rozwiązujące umowę o pracę często zawierają klauzule wskazujące na „wzajemne wyczerpanie roszczeń” oraz zobowiązanie „do niedochodzenia roszczeń ze stosunku pracy niewskazanych w treści porozumienia”. Nie zawsze jednak takie postanowienia skutecznie chronią pracodawcę. Zgodnie z art. 84 k.p. zatrudniony nie może bowiem zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Przepis ten skutkuje nieważnością wszelkich czynności prawnych, na podstawie których podwładny miałby rezygnować z przysługującej mu płacy. Trzeba podkreślić, że norma ta odnosi się nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego. Zakaz zrzeczenia się dotyczy także wszelkich innych świadczeń, które są rozumiane jako wynagrodzenie za pracę. Chodzi zatem także m.in. o nagrody jubileuszowe (wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2006 r., sygn. akt I BP 12/06), odprawę rentową (wyrok SN z 17 lutego 2005 r., sygn. akt II PK 235/04) czy też ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wyrok SN z 11 czerwca 1980 r., sygn. akt I PR 43/80).

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…