RZECZPOSPOLITA – Umowa to za mało do ubezpieczenia

Opublikowane w Bez kategorii

Samo zawarcie umowy o pracę nie jest podstawą do objęcia ubezpieczeniem pracowniczym. Konieczne jest wykonywanie pracy na warunkach stosunku pracy.

Takie konkluzje wynikają z wyroku Sądu Najwyższego z 17 marca 2016 r. (III UK 84/15).

Sprawa dotyczyła decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której stwierdzono, że ubezpieczony, posiadając formalnie status pracownika u płatnika składek, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. ZUS zakwestionował prawidłowość zakwalifikowania go jako podlegającego ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy. Po odwołaniu od tej decyzji sprawa trafiła do sądu okręgowego.

W postępowaniu sądowym ustalono, że ubezpieczony dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą. W początkowym okresie prowadzenia działalności zatrudniał pracownika, jednak po jakimś czasie, z uwagi na problemy finansowe, zaczął prowadzić ją samodzielnie.

W ocenie sądu okręgowego umowa o pracę była zawarta dla pozoru, zaś celem jej zawarcia był wyłącznie zamiar zwolnienia ubezpieczonego od obowiązku opłacania składek z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…