GAZETA PRAWNA – Chorobowe pozbawia pensji za czas pozostawania bez etatu

Opublikowane w Bez kategorii

Firma wypowiedziała umowę pracownikowi, który był objęty ochroną przedemerytalną. Wyrokiem sądu został on jednak przywrócony do pracy, którą niezwłocznie podjął. Jednocześnie wystąpił do pracodawcy o wypłacenie mu wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez zatrudnienia. Zatrudniający odmówił, wskazując, że płaca mu się nie należy, gdyż w okresie pozostawania bez pracy pobierał on zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne ze względu na niezdolność do wykonywania obowiązków. Czy firma miała rację?

Radca prawny Piotr Nietrzpiel: Stanowisko pracodawcy w przedstawionej sytuacji jest słuszne. Podwładnemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do niej, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia. Tak wynika z art. 47 k.p. W przypadku pracownika, który jest objęty ochroną przedemerytalną (art. 39 k.p.), płaca przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…