RZECZPOSPOLITA – ZUS ustali tytuł do ubezpieczeń, mimo przedawnienia składek

Opublikowane w Bez kategorii

Należy odróżnić obowiązek odprowadzenia składek od obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przedawnienie składek nie wpływa na możliwość ustalenia przez ZUS obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Takie konkluzje wynikają z wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2017 r. (II UK 708/15).

W stanie faktycznym, w którym zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym przez osobę zatrudnioną na umowę o dzieło, której przedmiotem było przygotowywanie i realizowanie wykładów, konserwatoriów oraz konsultacji (działalność wykładowcy). W ocenie ZUS taka umowa powinna być zakwalifikowana jako umowa zlecenia oraz stanowić tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Argumentację ZUS poparł sąd okręgowy, w którego ocenie umowa zawarta między stronami miała charakter umowy starannego działania. Czynności były powtarzalne i prowadzone wedle wyznaczonego trybu. W konsekwencji zdaniem sądu okręgowego strony łączyła umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu, nie zaś umowa o dzieło.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…