RZECZPOSPOLITA – Decyzja o urlopie i jego terminie należy do szefa

Opublikowane w Bez kategorii

Gdy pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, powinien wyraźnie określić dni, w jakich ma przypadać urlop. Do przerwania urlopu wypoczynkowego nie dochodzi przy tym na skutek samodzielnych działań pracownika, który zamiast go wykorzystywać, wykonuje czynności zawodowe bez polecenia pracodawcy.

Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 stycznia 2017 r. (I PK 40/16).

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy rozpoznawał roszczenia byłego pracownika o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obok innych zgłoszonych roszczeń. Powód był zatrudniony na stanowisku dyrektora zakładu. W październiku 2012 r. pozwana spółka kończyła działalność w związku z podjętą uchwałą o likwidacji, natomiast zatrudnione w niej osoby przeszły do nowo otwartej spółki, rozwiązując umowy o pracę łączące je z pozwaną spółką. Powód również został zatrudniony w nowej spółce na stanowisku dyrektora, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie doszło jednak do rozwiązania umowy o pracę łączącej go z pozwaną spółką.

 

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…