RZECZPOSPOLITA – Odmowa pracy po godzinach może skutkować karą, a nawet zwolnieniem

Opublikowane w Bez kategorii

Rz: Co grozi pracownikowi, który odmówi pozostania po godzinach, mimo że wydanie mu takiego polecenia nie jest zakazane?

Izabela Zawacka: Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych to polecenie służbowe, dopuszczalne bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko. Warunkiem jego ważności jest wystąpienie jednej z dwóch przesłanek określonych w art. 151 § 1 k.p., tj. konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej lub istnienie szczególnych potrzeb pracodawcy. Pracownik musi wykonać to polecenie pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej, np. kary porządkowej czy w szczególnych przypadkach rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p.

To pracodawca decyduje, czy zachodzą takie szczególne potrzeby. Pracownik nie ma uprawnień, by to kwestionować. Nie może np. oświadczyć, że daną rzecz zrobi jutro.

Jednak w sytuacji, gdy pracownik zostanie zwolniony z pracy lub ukarany karą dyscyplinarną za odmowę pracy w nadgodzinach, sąd będzie badał, czy istniały obiektywne przesłanki do wydania takiego polecenia.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…