RZECZPOSPOLITA – Stałe wypłaty to część pensji

Opublikowane w Bez kategorii

Świadczenie pieniężne nazwane w zakładowych przepisach płacowych (albo w umowie o pracę) „premią uznaniową", wypłacane pracownikowi systematycznie, w regularnych odstępach czasu, za zwyczajne wykonywanie obowiązków służbowych w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 k.p., jest składnikiem wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2016 r. (III PK 30/16).

Pracownica domagała się zasądzenia od pozwanej spółki:

– 17 171,10 zł za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,

– 11 447,40 zł odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz

– 13 538,46 zł zaległego wynagrodzenia za pracę.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…