RZECZPOSPOLITA – Nie każdy koncert jest dziełem

Opublikowane w Bez kategorii

Nie można zrealizować dzieła, jeśli nie zostało ono umownie wytyczone. W przeciwnym razie niemożliwe będzie poddanie „dzieła" sprawdzianowi w zakresie wad fizycznych. Właściwości te nie są udziałem umowy zlecenia. Wykonanie zobowiązania następuje przez zrealizowanie umówionej czynności prawnej, przy czym jej następstwo, choć ma miejsce, to jednak wykracza poza wzorzec normatywny.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2017 r. (III UK 53/16).

W przedmiotowej sprawie płatnik składek i zainteresowana zawarli umowę o dzieło. Jej przedmiotem miało być przygotowanie i wykonanie przez zainteresowaną wraz z zespołem koncertu organowego w ramach festiwalu i za określonym wynagrodzeniem. W umowie brak było jakichkolwiek wytycznych odnośnie tytułów wykonywanych utworów, ich charakteru, sposobu interpretacji. W wykonaniu umowy zainteresowana uczestniczyła w koncercie i poprzedzających go próbach.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…