RZECZPOSPOLITA – Spółka z o.o.: wspólnik na etacie musi mieć przełożonego

Opublikowane w Bez kategorii

Aby zatrudnienie jedynego wspólnika spółki z o.o. w tej spółce zostało uznane za zatrudnienie pracownicze, konieczne są ustalenia faktyczne potwierdzające, że stosunek ten spełnia wymienione przesłanki stosunku pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2016 r. (III UK 226/15).

Stroną postępowania przeciwko ZUS była spółka z o.o., zajmująca się prowadzeniem robót budowlanych i świadczeniem usług w tym zakresie. Jeden ze wspólników przez kilka lat w ramach stosunku pracy pełnił funkcję prezesa zarządu, a od momentu, w którym stał się jedynym udziałowcem spółki – funkcję pełnomocnika zarządu. Zarówno ZUS, jak i sądy niższej instancji zakwestionowały stosunek pracy między spółką a pełnomocnikiem zarządu, w związku z jednoosobowym charakterem spółki.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…