RZECZPOSPOLITA – Umowa o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę

Opublikowane w Bez kategorii

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jaka wiązała pracownika z poprzednim pracodawcą, po przejściu zakładu pracy nie wiąże nowego pracodawcy.

To konkluzje wyroku Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14).

Orzeczenie zapadło na tle stanu faktycznego, w którym pracownica domagała się od byłego pracodawcy odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Sądy instancyjne ustaliły w sprawie, iż klauzula zakazu konkurencji znajdowała się w umowie o pracę, zobowiązując pracownicę do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w terminie roku od ustania stosunku pracy za odpowiednim odszkodowaniem. Umowę tę zawarł jeden z poprzedników prawnych pozwanej spółki. W międzyczasie stosunek pracy pracownicy podlegał bowiem przekształceniom podmiotowym po stronie pracodawcy. W 2008 r. doszło do połączenia ówczesnego pracodawcy z inną spółką. Kolejne połączenie spółek miało miejsce w 2010 r., w którym to podmiotem przejmującym stała się pozwana spółka.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…