Dr Marcin Wojewódka członkiem Rady Programowej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Opublikowane w Aktualności

Dr Marcin Wojewódka został członkiem Rady Programowej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej systemów zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych, która odbędzie się 23 września 2017 roku w Poznaniu.

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi. Wydarzenie będzie okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych stosowanych w różnych krajach, w tym efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.