RZECZPOSPOLITA – Przywrócenie renty tylko na wniosek uprawnionego

Opublikowane w Bez kategorii

Po spełnieniu przesłanki pozwalającej na przywrócenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, powstaje (zostaje przywrócone) ex lege prawo do tego świadczenia. Choć przysługuje ono z tytułu poprzedniej niezdolności do pracy, to dla jego realizacji konieczny jest stosowny wniosek ubezpieczonego i wydanie decyzji przez organ rentowy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 2016 r. (II UK 514/15).

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…