RZECZPOSPOLITA- Nieprawdziwe przyczyny w wypowiedzeniu uzasadnią przywrócenie terminu na złożenie odwołania do sądu – wyrok SN

Opublikowane w Bez kategorii

Celowe podanie przez pracodawcę w wypowiedzeniu nieprawdziwych przyczyn zwolnienia, co uniemożliwia pracownikowi prawidłową ocenę swojej sytuacji faktycznej i prawnej przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową lub rezygnacji z dochodzenia roszczeń, uzasadnia przywrócenie terminu na złożenie odwołania do sądu pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 29 września 2016 r. (III PK 131/15).

 

Autor: Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…