GAZETA PRAWNA – Na emeryturę najlepiej oszczędzać w PPE

Opublikowane w Bez kategorii

Począwszy od 1998 r., wprowadzono w Polsce trzy różne produkty, które miały stworzyć podstawy prawne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. To pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Na podstawie danych gromadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego można wskazać dwa parametry opisujące popularność poszczególnych form.

Według KNF 31 grudnia 2015 r. w PPE uczestniczyły 393 tys. osób, a na 30 czerwca 2016 r. w IKE konta posiadało 867 tys. osób, a IKZE – 613 tys. osób. Razem daje to liczbę 1,87 mln osób objętych różnymi formami dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dosyć często ta sama osoba uczestniczy w dwóch, a nawet we wszystkich trzech instytucjach równolegle. Co więcej, w przypadku IKE oraz IKZE należy rozróżnić konta aktywne od nieaktywnych. Otóż w pierwszej połowie 2016 r. wpłat dokonano jedynie na niewiele ponad 212 tys. IKE, czyli 24 proc. wszystkich otwartych IKE, a w przypadku IKZE ten wskaźnik wyniósł 16 proc.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…