GAZETA PRAWNA – Współodpowiedzialność lepiej chroniona

Opublikowane w Bez kategorii

Umowę o współodpowiedzialności pracowników za powierzone im mienie należy zawierać na piśmie pod rygorem nieważności. Tak wynika z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255; nowelizuje ona m.in. art. 125 k.p.). Weszła ona w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy doprecyzowują, że wspomniana umowa jest nieważna, jeśli nie została zawarta na piśmie. Do końca ubiegłego roku art. 125 par. 1 k.p. wskazywał, że powinna być ona pisemna, ale nie zawierał rygoru nieważności. W doktrynie przyjęto jednak, że mimo braku ustawowego zastrzeżenia ustna umowa o współodpowiedzialności (lub zawarta w sposób dorozumiany) będzie nieważna. Ustawa z 16 grudnia potwierdza stosowaną do tej pory praktykę.

Jak tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny i wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, dzięki zmianie lepiej zabezpieczony będzie interes pracowników. Zyskają oni całkowitą pewność, że zasady łącznego powierzenia mienia przez pracodawcę muszą być określone na piśmie (te ustne nie mają znaczenia). To ważne, bo w takiej sytuacji zatrudnieni ponoszą odpowiedzialność za ewentualną szkodę w majątku firmy (np. za niedobór towarów).

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…