GAZETA PRAWNA – Trzy tygodnie na zaskarżenie zwolnienia

Opublikowane w Bez kategorii

OBOWIĄZKI Mniejsze firmy nie będą musiały ustalać regulaminów pracy i wynagradzania, ani tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z kolei pracownicy zyskają więcej czasu na odwołanie się od wypowiedzenia lub dyscyplinarki.

Jeśli pracodawca zatrudnia od 20 do 49 osób, będzie musiał wprowadzać regulaminy pracy i wynagradzania tylko na wniosek związku zawodowego. Podobna zasada będzie dotyczyć tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmienią się też reguły wydawania świadectw pracy osobom zatrudnionym na czas określony oraz terminy na zaskarżenie do sądu wypowiedzenia umowy o pracę lub dyscyplinarki.

Takie zmiany zakłada ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jeśli w najbliższych dniach podpisze ją prezydent RP, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Mniej regulaminów

Zmiana dotycząca regulaminów (obecnie musi je wprowadzać firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników) jest w szczególności korzystna dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników, w których nie działają związki. Taki pracodawca będzie miał swobodę w określaniu warunków pracy i płacy. Jednocześnie utworzenie organizacji w tego typu przedsiębiorstwach tylko po to, aby wymusić tworzenie regulaminów, nie będzie łatwe. Związek może założyć co najmniej 10 pracowników, a więc np. w firmie z 30-osobową załogą musiałby się zgodzić na to co trzeci zatrudniony.

Ograniczenie obowiązku tworzenia regulaminów nie oznacza jednak, że pracodawcy zatrudniający do 49 pracowników zostaną zwolnieni z dotychczasowych wymogów z zakresu prawa pracy. Nadal będą musieli określać np. termin i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, porę nocną w zakładzie pracy, systemy czasu pracy. Różnica będzie polegać na tym, że takie ustalenia będą zawarte nie w regulaminach pracy lub wynagradzania, ale w umowach o pracę lub zarządzeniach pracodawcy (albo np. w informacji o warunkach zatrudnienia wydawanej na podstawie art. 29 k.p.).

A to może powodować różne skutki. Dla przykładu im więcej informacji będzie zawartych w umowie o pracę, tym częściej trzeba będzie wręczać wypowiedzenia zmieniające w razie konieczności modyfikacji warunków zatrudnienia – tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny i wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…