RZECZPOSPOLITA – Rejestracja działalności stwarza domniemanie jej prowadzenia

Opublikowane w Bez kategorii

Rz: Czy osoba, która zarejestrowała działalność w CEIDG, a faktycznie jej nie podjęła, może wnosić o wykreślenie wpisu z dniem jej zgłoszenia?

Alicja Pawelec: Tak, ale tylko wtedy, gdy wniosek o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej złoży najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę jej rozpoczęcia. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 19 maja 2016 r. Jeśli więc we wniosku o wpis do CEDIG określono datę rozpoczęcia działalności np. na 3 stycznia 2017 r., to wniosek o wpis informacji o niepodjęciu działalności można złożyć najpóźniej do końca 2 stycznia 2017 r. Istotne jest, że złożenie wniosku o niepodjęciu działalności oznacza, że wpis do CEDIG nie będzie udostępniany.

Kliknij, żeby przeczytać więcej