GAZETA PRAWNA – Zakwestionowanie zwolnienia może pozbawić odprawy

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik odwołał się do sądu od wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących firmy. Zakwestionował fakt likwidacji stanowiska pracy, powołując się na jej pozorność. Sąd prawomocnie zasądził trzymiesięczne odszkodowanie, uznając, że stanowisko nie zostało zlikwidowane. Czy w takiej sytuacji zatrudniony ma obowiązek zwrotu odprawy wypłaconej mu na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474)?

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…