RZECZPOSPOLITA – Zmiana porozumienia zbiorowego niebędącego układem zbiorowym pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Opublikowane w Bez kategorii

Przepis art. 241 (13) § 2 k.p. nie ma zastosowania do pakietu socjalnego niebędącego układem zbiorowym pracy. Przepis ten przewiduje stosowanie wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę do zmiany na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy ukształtowanych przez układ zbiorowy. Jest on wyjątkiem od art. 42 § 1 k.p., który dopuszcza stosowanie tego wypowiedzenia tylko do warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę. Uznanie, że pracodawca ma obowiązek stosować wypowiedzenie zmieniające do zmiany warunków pracy lub płacy ukształtowanych przez porozumienie zmieniające pakiet socjalny byłoby niedopuszczalnym – w świetle zasad wykładni – rozszerzeniem uregulowań mających charakter wyjątków. Na podstawie art. 18 k.p. nie można „zablokować" czy uznać za nieważną zmianę pakietu socjalnego, gdyż zostaje zawarty z woli jego stron i może być zmieniony, co wykracza poza zakres regulacji tego przepisu.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 września 2012 r. (II PK 29/12).

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej