GAZETA PRAWNA – Niezabezpieczone e-maile z danymi płacowymi również w Polsce

Opublikowane w Bez kategorii

Ochronę informacji o wysokości wynagrodzenia należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: pracodawcy (zakaz ujawniania informacji o wysokości indywidualnych wynagrodzeń pracowników bez ich zgody) i pracownika (zakaz ujawniania informacji o wysokości swojego wynagrodzenia). W tym drugim przypadku informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia jest traktowana przez pracodawców jako tajemnica przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; t.j. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Nie jest to co do zasady kwestionowane przez Sąd Najwyższy (np. wyrok SN z 3 października 2000 r., sygn. akt I CKN 304/00, niepubl.). Dlatego w regulaminach pracy, wynagradzania czy w układach zbiorowych pracy pracodawcy wprost wskazują na obowiązek zachowania poufności wynagrodzeń uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa. Naruszenie takiego zakazu jest uznawane przez pracodawców za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 k.p.

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…