RZECZPOSPOLITA – Przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego nie może być wątpliwości

Opublikowane w Bez kategorii

Brak ustaleń, które pozwalałyby jednoznacznie przyjąć, że to pracownik swoim zachowaniem doprowadził do ubytków paliwa i że to zachowanie było obiektywnie nieprawidłowe oraz stanowiło przejaw braku dbałości o dobro zakładu pracy, nie pozwala na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 28 czerwca 2016 r. (II PK 163/15).

Autor: Alicja Pawelec, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać więcej