RZECZPOSPOLITA – Dyskryminacja w pracy: wyrok niewłaściwego sądu jest nieważny

Opublikowane w Bez kategorii

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub zakazu dyskryminacji pozwala przyjąć, że roszczenie ma charakter majątkowy lub niemajątkowy. Jeżeli pracownik występuje jedynie z roszczeniem majątkowym lub jednocześnie z roszczeniem majątkowym i niemajątkowym, to sprawa należy do właściwości sadu okręgowego, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca 2016 r. (II PK 171/15).

Autor: Alicja Pawelec, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej