RZECZPOSPOLITA – Świadczenie przedemerytalne: przed rejestracją w urzędzie można dorobić

Opublikowane w Bez kategorii

Praca na zleceniu po zwolnieniu przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika nie przekreśla późniejszego otrzymania świadczenia przedemerytalnego.

Tak wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 listopada 2015 r. (III AUa 693/15).

Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej