RZECZPOSPOLITA – Przekroczenie terminu tylko w uzasadnionych przypadkach

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik ma obowiązek w ciągu 7 dni od ustania przyczyny usprawiedliwiającej uchybienie terminu do złożenia odwołania powołać się na te przyczyny, a następnie wykazać, że termin został przekroczony bez jego winy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca 2016 r. (II PK 166/15).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej