Dr Marcin Wojewódka na konferencji „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”

Opublikowane w Aktualności

W dniach 6 – 7 września w Olsztynie odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji". Celem konferencji jest wymiana myśli naukowej, zmierzająca do oceny czynników społecznych i gospodarczych oddziałujących na rynek pracy i rynek ubezpieczeniowy w dobie innowacji.

Na konferencji zostaną poruszone takie tematy jak:

Rynek pracy w dobie innowacji – Innowacje a formy zatrudnienia, Zatrudnienie i bezrobocie, Demograficzne, edukacyjne i inne uwarunkowania rynku pracy, Wpływ funduszy unijnych na sytuację na rynku pracy, Polityka zatrudnienia i rynku pracy, Konkurencyjność regionów a rynek pracy,

Ubezpieczenia w dobie innowacji – Perspektywy rozwoju i kierunki zmian ubezpieczeń rolnych, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Marketing ubezpieczeniowy, Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw.

Dr Marcin Wojewódka wystąpi pierwszego dnia konferencji z tematem Uwagi dotyczące rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w latach 2000-2015.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) Warszawa (Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń UWM w Olsztynie).

Więcej o konferencji tutaj.