Dr Marcin Wojewódka wystąpi na konferencji Security, responsibility and property of pensions

Opublikowane w Aktualności

W dniach 8 – 9 września 2016 r. dr Marcin Wojewódka, wiceprezes ZUS weźmie udział w międzynarodowej konferencji ENRSP Conference 2016 – Security, responsibility and property of pensions, która odbędzie się w Sopocie.

Tematyka konferencji poświęcona będzie prywatnym i publicznym systemom zabezpieczenia emerytalnego, w szczególności:

  • obecnych mechanizmów ekonomicznych i prawnych związanych z systemami emerytalnymi, w czasach zawirowań na rynkach finansowych,
  • trwałość i wypłacalność systemów emerytalnych,
  • polityka inwestycyjna w różnych typach systemów emerytalnych,
  • wpływ naprężeń finansowych, demograficznych i politycznych na projektowanie systemów emerytalnych.

Dr Marcin Wojewódka poprowadzi drugiego dnia konferencji sesję naukową dotyczącą systemu emerytalnego w Polsce. 

   
Konferencja organizowana jest przez Katedrę Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Więcej informacji o konferencji tutaj.