RZECZPOSPOLITA – Przed świadczeniem przedemerytalnym wolno pracować

Opublikowane w Bez kategorii

Aktywność etatowa między rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy a nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie niweczy prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. (II UK 165/15).

Autor: Piotr Nietrzpiel, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej