Ślubowanie radców prawnych 2016

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 czerwca 2016 roku Aleksandra Ślaska z Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., która uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie została wpisana na listę radców prawnych, złożyła uroczyste ślubowanie radców prawnych.

Uroczystość ślubowania radców prawnych miała miejsce w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1 w Warszawie.

Rota ślubowania: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".

Na uroczystości obecni byli Dziekan Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, członkowie Prezydium Rady, przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych, goście specjalni: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Mieczysław Łuczak, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli; Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Grzegorz Majewski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Rafał Dębowski, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Magdalena Szymańska z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i środowisk akademickich oraz rodziny i bliscy ślubujących.

Złożenie ślubowania – obok wpisu na listę radców prawnych – jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 23 URP).

Aleksandra Ślaska została wpisana na listę Radców Prawnych pod numerem WA-12617.

Więcej o ślubowaniu tutaj.