Dr Marcin Wojewódka na Konferencji Naukowej Długoterminowe Oszczędzanie

Opublikowane w Aktualności

W dniach 20-21 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa Długoterminowe Oszczędzanie.

Konferencja składała się z następujących sesji tematycznych:

  • Oszczędności gospodarstw domowych
  • Modele i prognozy w zakresie długoterminowego oszczędzania
  • Formy długoterminowego oszczędzania
  • Systemy emerytalne
  • Strategie i produkty emerytalne
  • Uwarunkowania rozwoju długoterminowego oszczędzania

Dr Wojewódka wystąpił 20 czerwca 2016 r, z tematem Wybrane propozycje zmian w III filarze – obligatoryjne PPE.

Konferencję organizowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Więcej informacji na stronie.