Izabela Zawacka i Adrian Prusik na warsztacie Odpowiedzialność HR przy transferze pracowników w Grupie Kapitałowej

Opublikowane w Aktualności

23 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się warsztat Odpowiedzialność HR przy transferze pracowników w Grupie Kapitałowej.

Główne zagadnienia warsztatu to:

 • Rola pionu HR w procesie transferów pracowników
 • Problematyczne aspekty zarządzania danymi pracowników w kontekście transferów, przejęć i oddelegowania pracowników w Grupie Kapitałowej
 • Efektywna strategia HR w Grupie Kapitałowej
 • Techniki sprawnej kooperacji pracy HR w Grupie Kapitałowej
 • Metody zabezpieczeń transferu pracownika w Grupie Kapitałowej

Mec. Izabela Zawacka i mec. Adrian Prusik wystąpią z tematem Bezpieczeństwo ochrony danych pracowników w komunikacji działów HR. W trakcie warsztatu zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 • Prawo regulujące ochronę danych osobowych a bezpieczeństwo przepływu informacji między działami HR w Grupie Kapitałowej
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych między spółkami w Grupie Kapitałowej
 • Problematyka przepływu danych wrażliwych pracowników w GK – case study
 • Ryzyko związane z ogólnym dostępem do danych osobowych wszystkich pracowników przez koordynatorów
 • HR danego regionu w Grupie Kapitałowej
 • Problematyczne aspekty zarządzania danymi pracowników w kontekście transferów, przejęć i oddelegowania pracowników w Grupie Kapitałowej

Więcej o warsztacie na stronie mmcpolska.pl