Dr Marcin Wojewódka i Anna Wijkowska na X Międzynarodowej Konferencji Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Opublikowane w Aktualności

W dniach 16-18 maja 2016 r. dr mec. Marcin Wojewódka i mec. Anna Wijkowska wzięli udział w Jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.

Konferencja od dekady stanowi wyśmienitą okazję do :

  • wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
  • prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
  • konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami

Zakres tematyczny konferencji obejmował problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  •  Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja
  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia

Dr mec. Marcin Wojewódka wystąpił 17 maja 2016 r. z tematem Ubezpieczenie pracownika w ramach pracowniczego programu emerytalnego PPE a odprawa pośmiertna wypłacana na podstawie art. 93 kodeksu pracy.

Mec. Anna Wijkowska wystąpiła 17 maja 2016 r. z tematem Prawne aspekty ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 
Więcej informacji o konferencji na stronie insurance2016.syskonf.pl