RZECZPOSPOLITA – Kara porządkowa za każde przewinienie popełnione nawet tego samego dnia

Opublikowane w Bez kategorii

Rz: Czy w sytuacji, gdy pracownikowi zostaje wymierzona kara pieniężna, a jego wynagrodzenie jest minimalne, można w ogóle ją zastosować?

Anna Wijkowska: Nie ma przeszkód do zastosowania kary pieniężnej z tego powodu. Art. 871 § 1 pkt 3 k.p. określa bowiem kwotę wolną od potrąceń kar pieniężnych udzielonych pracownikowi w wysokości 90 proc. wynagrodzenia minimalnego za pracę, przysługującego z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem co do zasady karę pieniężną można zastosować także wobec pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne. Dopuszczalne jest wówczas potrącenie z jego pensji do 10 proc. przysługującego mu wynagrodzenia minimalnego netto.

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej