Powołanie dr. Marcina Wojewódki na Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opublikowane w Aktualności

Pragniemy poinformować, że w dniu 4 maja 2016 roku dr Marcin Wojewódka, założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarią Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k. uchwałą Rady Nadzorczej ZUS został powołany na Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wyróżnienie jednoznacznie podkreślające uznanie, z jakim odbierane jest doświadczenie oraz kompetencje mec. Wojewódki. W ramach pełnienia funkcji w ZUS, który zatrudnia ponad 46 000 pracowników, mec. Wojewódka będzie między innymi odpowiedzialny za kwestie administracyjne, kadrowe oraz relacje z partnerami społecznymi, gdzie będzie mógł w pełni wykorzystać posiadane doświadczenie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w okresie pełnienia przez mec. Wojewódkę funkcji w Zarządzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Kancelaria „Wojewódka i Wspólnicy” będzie dalej konsekwentnie rozwijać się, ugruntowując pozycję jednego z wiodących podmiotów w zakresie doradztwa pracodawcom w obszarze prawa pracy oraz świadczeń emerytalnych, korzystając przy tym w pełni z dorobku oraz kompetencji tak mec. Wojewódki, jak też innych doświadczonych radców prawnych Kancelarii. Informujemy, że sposób funkcjonowania Kancelarii oraz strategiczna rola mec. Wojewódki w Kancelarii zostaną utrzymane, a dodatkowo skład zespołu radców prawnych zostanie wzmocniony. Pragniemy też podkreślić, że nominacja mec. Wojewódki nie będzie niosła dla Państwa niekorzystnych konsekwencji, a obsługa prawna będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach, terminowo oraz z zachowaniem najwyższej jakości świadczonej pomocy prawnej. Jednocześnie z oczywistych względów Kancelaria nie będzie w najbliższym czasie podejmowała się prowadzenia spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na stronie ZUS.